Wat doet de inwonersparticipatieraad Sociaal Domein

Begin dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders een inwonersparticipatieraad ingesteld. De belangrijkste taak is om de betrokkenheid van inwoners te garanderen bij het opstellen van een nieuwe beleidsvisie op het gebied van het sociaal domein. Zijn inwoners hier voldoende bij betrokken, kunnen ze meedenken en meepraten over het ontwikkelen én uitvoeren van het beleid. We laten Sjoerd Vegter, voorzitter van de participatieraad, aan het woord.

Wie zitten in de inwonersparticipatieraad?
“We zijn met vijf leden. Allemaal hebben we op onze eigen ma- nier ervaring binnen het Soester en Soesterbergse sociale leven. We zijn niet benoemd omdat we deskundigen zijn op het gebied van het sociaal domein, maar we hebben zeker affiniteit mee.” De raad bestaat uit de volgende inwoners: Sjoerd Vegter (voorzitter), Rob Goudriaan, Marianne Eussen, Hans Boks, Matthijs van den Berg en Marleen Versteege-Verschoor.

Wat doen jullie binnen de inwonersparticipatieraad?
“Wij zijn er om de betrokkenheid van inwoners te garanderen bij het opstellen van de visie op het sociale domein. Wat ons betreft is dan eerst de gemeente aan zet. Zij moeten zorgen voor een goede inbreng van de meningen van inwoners bij het maken van plannen en de uitvoering. De inwonersparticipatieraad kijkt of het ook daadwerkelijk gebeurt.”

Hoe doen jullie dat?
“Wij stellen veel vragen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Hoe worden inwoners betrokken? Weten inwoners dat ze mogen meepraten? Wordt er ook echt geluisterd? Wordt er niemand vergeten? En wat wordt er gedaan met alle informatie? Wij zullen hierin gevraagd en ongevraagd advies geven hoe dit beter kan vanuit onze eigen ervaringen en achtergrond.”

En wat doet de gemeente met uw advies?
“Wij overleggen regelmatig met de gemeente. Als wij het gevoel hebben dat er onvoldoende wordt geluisterd naar de inbreng van de inwoners dan zullen wij daarover melding doen bij het college van burgemeester en wethouders. Als het nodig is ook bij de gemeenteraad. Wij hebben die bevoegdheid van het college gekregen met instemming van de gemeenteraad en is vastgelegd in een verordening. Onze rol is dus niet vrijblijvend. Met het instellen van de participatieraad geeft het college ook aan dat er groot belang wordt gehecht aan inspraak van de inwoners op dit belangrijke beleidsterrein.”

Kunnen inwoners ook met vragen bij u terecht?
“Dat kan zeker. Inwoners die vragen hebben kunnen deze mailen naar sociaaldomein@participatieraadsoest.nl. Het is goed om te weten dat uw inbreng door de gemeente zeer op prijs wordt gesteld en dat het contact van u met de gemeente niet via ons loopt. Aarzel niet om de betrokken ambtenaren zelf te benaderen. Over hoe, zal de gemeente u zelf informeren. Wij kijken vooral of er naar u geluisterd wordt.”